Djurskydd

Betänkande 2014/15:MJU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU (MJU10)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett par tillkännagivanden att intensifiera arbetet för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU.

Sverige har i jämförelse med andra länder ett gott djurskydd. De svenska djurbönderna har dock inte kunnat kompenseras för kostnaderna för ett bra djurskydd i form av högre priser. Konkurrenskraftsutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, har dessutom konstaterat att konsumenterna i ökad grad väljer importerade livsmedel trots att importländerna kan ha mindre stränga krav på djurskydd.

Riksdagen tycker att det är viktigt att Sveriges höga ambitioner med djurskyddslagstiftningen blir en konkurrensfördel för svenska djurbönder. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU. När EU skärper kraven måste Europas bönder anpassa sin djurhållning till de nya kraven medan de svenska bönderna redan håller en hög nivå.

Svenska djur får minst antibiotika i hela EU. Trots det har antibiotikaresistensen ökat över tid i Sverige. Med ökad rörlighet hos människor, djur och livsmedel sprids antibiotikaresistens allt snabbare. Resistensen är ett växande problem inom EU. Riksdagen uppmanade därför regeringen att intensifiera arbetet inom EU för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen.

Riksdagens beslut grundade sig på motioner.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Med bifall till motionerna 2014/15:1243 yrkande 2, 2014/15:2297 yrkande 3, 2014/15:2573 yrkande 6, 2014/15:191 yrkande 6, 2014/15:2544 yrkande 8, 2014/15:2974 yrkande 8 och 2014/15:2976 yrkande 11 föreslår utskottet två tillkännagivande dels om att regeringen ska intensifiera arbetet för att förbättra djurskyddet inom EU och dels om att minska användningen av antibiotika i djurhållningen inom EU. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 39

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-19
Justering: 2015-04-21
Trycklov: 2015-04-23
Reservationer: 15
Betänkande 2014/15:MJU10

Alla beredningar i utskottet

2015-03-19

Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att intensifiera arbetet för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU.

Sverige har i jämförelse med andra länder ett gott djurskydd. De svenska djurbönderna har dock inte kunnat kompenseras för kostnaderna för ett bra djurskydd i form av högre priser. Konkurrenskraftsutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, har dessutom konstaterat att konsumenterna i ökad grad väljer importerade livsmedel trots att importländerna kan ha mindre stränga krav på djurskydd.

Utskottet tycker att det är viktigt att Sveriges höga ambitioner med djurskyddslagstiftningen blir en konkurrensfördel för svenska djurbönder. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU. När EU skärper kraven måste Europas bönder anpassa sin djurhållning till de nya kraven medan de svenska bönderna redan håller en hög nivå.

Svenska djur får minst antibiotika i hela EU. Trots det har antibiotikaresistensen ökat över tid i Sverige. Med ökad rörlighet hos människor, djur och livsmedel sprids antibiotikaresistens allt snabbare. Resistensen är ett växande problem inom EU. Utskottet förslår därför att riksdagen genom ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att intensifiera arbetet inom EU för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen.

Utskottets förslag grundar sig på motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-28
Debatt i kammaren: 2015-04-29
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:MJU10, Djurskydd

Debatt om förslag 2014/15:MJU10

Webb-tv: Djurskydd

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-29
Förslagspunkter: 19, Acklamationer: 15, Voteringar: 4

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Djurskyddsarbetet inom EU

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska intensifiera arbetet för att förbättra djurskyddet inom EU. 
 2. Globalt arbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

  2014/15:306 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

  2014/15:2490 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) och

  2014/15:2491 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 3.
  • Reservation 1 (V)
 3. Minskad användning av antibiotika

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska intensifiera arbetet inom EU för att minska användningen av antibiotika i djurhållningen.
 4. EU-register om antibiotikaanvändning och sanktioner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C) yrkande 3 och

  2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkandena 5 och 6.
  • Reservation 2 (C)
 5. Ny djurskyddslagstiftning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 3.
  • Reservation 3 (V)
 6. Översyn av djurskyddslagstiftningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 10,

  2014/15:2567 av Gustaf Hoffstedt (M) och

  2014/15:2613 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3.
  • Reservation 4 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (FP, M, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M073011
  SD40009
  MP23002
  C01903
  V19101
  FP01702
  KD01303
  Totalt179123047
  Ledamöternas röster
 7. Djurbalk m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 11,

  2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3 och

  2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.
  • Reservation 5 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M721011
  SD04009
  MP23002
  C19003
  V20001
  FP17002
  KD13003
  Totalt26141047
  Ledamöternas röster
 8. Djurförsök

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.
  • Reservation 6 (V)
 9. Djurtransporter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2509 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD).
  • Reservation 7 (SD)
 10. Tillämpning av djurskyddslagen för djur på cirkus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5 och

  2014/15:411 av Birgitta Ohlsson (FP) yrkandena 1-3.
  • Reservation 8 (V)
 11. Krav på cirkusnäringen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 6-8.
  • Reservation 9 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M730011
  SD03919
  MP23002
  C19003
  V20001
  FP17002
  KD13003
  Totalt26139148
  Ledamöternas röster
 12. Djurparker och delfinarier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9 och

  2014/15:2945 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD).
  • Reservation 10 (SD)
 13. Hästnäringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 14. Slaktmetoder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4,

  2014/15:304 av Cecilia Widegren (M),

  2014/15:1026 av Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD) yrkandena 1 och 4 samt

  2014/15:2627 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C).
  • Reservation 11 (SD)
 15. Minknäringen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:191 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,

  2014/15:1085 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1-4 och

  2014/15:2927 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 12 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M730011
  SD40009
  MP23002
  C19003
  V02001
  FP17002
  KD13003
  Totalt28220047
  Ledamöternas röster
 16. Märkning av katter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:403 av Birgitta Ohlsson (FP) yrkande 3 och

  2014/15:1147 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (S).
  • Reservation 13 (V)
 17. Regler och ansvar för sällskapsdjur

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 18. Kontroll och organisation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 4,

  2014/15:363 av Lotta Finstorp (M),

  2014/15:1355 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

  2014/15:2169 av Paula Holmqvist m.fl. (S) delyrkande 2 och

  2014/15:2492 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD).
  • Reservation 14 (C)
 19. Kompetenskrav för djurskyddskontrollanter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10.
  • Reservation 15 (SD)