Säkerställ individens integritet vid datainsamling

Motion 2018/19:520 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa individens integritet vid datainsamling på nätet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraftigt höja böterna och vitena för företag som samlar in personlig data på ett otillbörligt sätt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den digitala resan världen har genomgått de senaste decennierna har skapat nya marknader och gjort marknader runt om i världen mer tillgängliga. Vi är ständigt uppkopplade genom vår vardagliga teknik såsom våra datorer, smartphones, smart-tv och annan kroppsnära teknik. Den digitala revolutionen kommer betyda lika mycket för människans framtid som den industriella revolutionen gjorde.

Tekniken samlar konstant på sig information om oss. Din telefon kanske räknar hur många steg du tar varje dag och hur du tar dig till jobbet och tillbaka, ditt träningsarm­band kollar konstant din puls och hur ofta du tränar.

Mängden kroppsnära teknik ökar konstant. Något så enkelt som en kontaktlins håller två liknande företag på att utveckla på helt olika håll, Samsung vill utveckla en kamera som ska passa och Google vill att linsen ska mäta glukosnivån på diabetiker.

Ju mer vi använder oss av vår teknik, ju mer persondata samlas in om oss. Oavsett om du är inne på sociala medier eller använder dig av en sökmotor samlar dessa tjänster in data om dig. Dina köpmönster, dina favoritfilmer, dina favoritvänner, vilken typ av nyheter du gillar. Datan som samlas in används för att skräddarsy tjänsten till sina användare. Men det förekommer också att persondata säljs vidare till tredje part.

Genom att köpa upp data om olika användare kan man införskaffa sig ett starkt informationsövertag. Företag, organisationer och politiker kan använda persondata för att lättare sälja sina produkter eller sina idéer till konsumenter.

Problematiken med insamlingen av data och hur den säljs till tredje part är att den kan kränka individens integritet och rätten till sin egen information. Företag som utformar tjänster har ett starkt informationsövertag över vilken typ av data som samlas in och hur den sedan lagras och förmedlas. Det kan vara omöjligt att veta vilka företag eller individer som har data om en.

Andra europeiska länder har bättre lagar för att skydda individers integritet på nätet. Spanien har nyligen bötfällt Facebook för att ha brutit mot spanska integritetsregler när företaget olovligen samlat in data om sina användare och sålt det vidare till tredje part. Frankrikes, Tysklands, Belgiens och Nederländernas dataskyddsmyndigheter har bötfällt eller varnat Facebook för att de bryter mot olika integritetslagar.

Vi anser att varje människa ska ha rätt till sitt persondata och ska kunna se vilken data som samlas in och finns lagrad. Försäljning av data till tredje person av personlig karaktär ska vara ett aktivt val av konsumenten och inte en förutsättning för att använda en tjänst eller köpa en produkt. De som utformar tjänster har redan från början ett informationsövertag som aktivt kan utnyttjas inom olika avtal som förekommer när man använder deras tjänst.

För att stärka individens makt över sin persondata bör politiken och myndigheter ta ett starkare ansvar. Det ska vara möjligt att handla utan att registrera sig och att endast behöva ange ett minimum av personuppgifter, det vill säga de uppgifter som behövs för att genomföra köp och leverans. Det ska även finnas rimliga sätt för konsumenter att avsluta konton, ta med sig persondata och att under vissa förutsättningar bli ”glömd”. För att öka skyddet av konsumentens personuppgifter och integritet behövs en förstärkt dataskyddslagstiftning.

Dessutom behöver det säkerställas att konsumenten erbjuds fullständig information om hur data lämnad av konsumenten eller kopplat till konsumentens profil kommer att användas och kräva konsumentens samtycke innan data överförs till tredje part, även om tredje part är en del av samma ägarkoncern eller är dotterbolag. Om konsumenten begär information om sin persondata ska sådan lämnas i säker form utan dröjsmål. Konsumenten måste alltid kunna radera och ta med sig sina personuppgifter från digitala tjänster som samlar information om användaren.

Den digitala revolutionen ska mötas med öppna armar, men människans rätt till privatliv ska gälla lika mycket på digitala plattformar som i det verkliga livet.

Robert Hannah (L)

Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)