Mer hushållsekonomi i skolan

Motion 2019/20:2993 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer hushållsekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bristande kunskap om grundläggande hushållsekonomi kan orsaka stora problem hos enskilda. Eget ansvar, försäkringar och ränta är bara några områden som fler borde ha en ökad kunskap om. När föräldrars kunskap på dessa områden brister fyller skolan idag inte dessa kunskapsluckor tillräckligt väl. Jag menar att det på ett enkelt sätt bör vara möjligt att öka elevers kunskap om hushållsekonomi genom befintliga ämnen såsom matematik, samhällskunskap m.m. Att inte fullt ut förstå ränta på lån eller försäkringar kan innebära stora problem. Det bör undersökas hur kunskap på det här området kan öka inom befintlig kursplan i gymnasiet.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)