med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2016/17:3726

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1Inledning

1.1Sjukvården är sjuk

1.2Personalbrist och vårdplatsbrist – en patientsäkerhets- och arbetsmiljöfråga

1.3Medicin mot en sjuk vård

2Sammanfattning reformer

3Offentligt anställda

3.1Stimulera och ge incitament till utbildning

3.1.1Kompetenslyft för sjuksköterskor

3.1.2Undersköterska ett legitimationsyrke

3.2Vårdservicepersonal inom sjukvården

3.3Vårdnära administratörer (läkarsekreterare)

3.4Utökad möjlighet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-05-03 Bordlagd: 2017-05-04 Granskad: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)