Märkning av tillsatt socker i livsmedel

Motion 2015/16:1601 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)

av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av tillsatt socker i livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

The Food and Drug Administration (FDA) i USA, ungefär motsvarande Livsmedelsverket i Sverige, föreslog i juli 2015 att mängden tillsatt socker ska anges i paketerade livsmedel. Förslaget innebär också att produktens procentuella andel av den rekommenderade dagliga konsumtionsnivån av tillsatt socker ska anges. Efter en period när allmänheten får tycka till om de föreslagna reglerna så kommer FDA att tillkännage sitt slutliga beslut om reglerna.

FDA:s bedömning utifrån aktuell forskning är att en minskning av konsumtionen av tillsatt socker i livsmedel, inklusive drycker, är mycket angeläget ur hälsosynpunkt, inte minst för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. FDA anger att man stöder sig på forskning som säger att det är svårt att klara sina näringsbehov om mer än 10 procent av kalorierna kommer från tillsatt socker, om man inte överskrider rekommenderat totalt intag av kalorier.

Livsmedelsverket i Sverige rekommenderar också att högst 10 procent av mängden energi bör komma från tillsatt socker. Det finns dock i Sverige ingen regel om att mängden tillsatt socker måste anges på en livsmedelsförpackning.

Människor bör ha rätt att ta informerade beslut om vad man ska äta och information om mängden tillsatt socker bör vara en självklarhet, gärna i kombination med hur stor del av rekommenderat dagligt intag av tillsatt socker som varan innehåller. En regel eller lagstiftning om mängden tillsatt socker i livsmedel bör tas fram som säkerställer att konsumenten enkelt får tillgång till den informationen.

Stefan Nilsson (MP)

Niclas Malmberg (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)