Liberal europapolitik

Motion 2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2003/04:K419

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Liberal europapolitik

1 Sammanfattning

Mål. För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som de svenska och europeiska samhällena möter är till sin natur internationella. Lösningarna på de gränsöverskridande utmaningarna finns i tätare samarbete över nationsgränserna. Folkpartiet liberalerna har en tydlig Europastrategi och förordar ett federalt system i Europeiska unionen (EU) med tydligt ansvarsutkrävande och en klar uppdelning av beslutsbefogenheterna mellan medlemsstaterna och unionen.

Utvidgningen. EU: s östutvidgning är färdigförhandlad och bara ratificeringen i nationella parlament
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)