Liberal digitaliseringspolitik för Sverige

Motion 2020/21:3243 av Helena Gellerman m.fl. (L)

av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2020/21:3243

av Helena Gellerman m.fl. (L)

Liberal digitaliseringspolitik för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att göra digitaliseringsstrategin specifik, mätbar och tidsatt och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att utvärdera digitaliseringsmyndighetens funktion och om dess resultat gett avsedd effekt för att realisera digitaliseringsstrategin och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en myndighet ska ha ansvar för att lagra grunddata för den offentliga verksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)