Jämställdhet och diskriminering

Motion 2020/21:3410 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3410

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Jämställdhet och diskriminering

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Diskriminering

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Förtydligande av reglerna för diskriminering på arbetsplatsen

Jämställdhet

Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten

Våld i nära relationer och hedersförtryck

Kvinnojourer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen i Östergötland

Forced marriage unit

Hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning bland de utpekade fokusområden som är föremål för förebyggande och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)