Fred i Palestina

Motion 2022/23:1455 av Jacob Risberg och Bassem Nasr (båda MP)

av Jacob Risberg och Bassem Nasr (båda MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna östra Jerusalem som Palestinas huvudstad och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljörättvisa ska vara en central del av fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestina och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sanktioner mot Israel och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU bör ta ytterligare steg för att inte ge stöd till bosättningar som undergräver tvåstatslösningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha ett fortsatt starkt bistånd i Palestina, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Israels ockupation av Palestina strider mot internationell rätt. Sverige och resten av det internationella samfundet har ett ansvar för att sätta press på Israel och inte blunda för den israeliska bosättningspolitiken. Det är civila i Palestina och Israel som betalar priset med sina liv för ett cyniskt maktspel. Israel måste respektera internationell rätt och på allvar försöka hitta vägar framåt för en tvåstatslösning, i stället för att fortsätta expandera sina bosättningar på palestinsk mark.

Israels bosättningspolitik, inklusive vräkningar av palestinska familjer, strider mot internationell humanitär rätt, underminerar tvåstatslösningen och bidrar till förhöjd konfliktnivå. Den måste upphöra. Ockupationen av Palestina och den diskriminering av palestinier som råder är grundorsaken till våldsamheterna som föder extremerna på båda sidorna av konflikten. Sverige, EU och FN behöver fortsätta arbetet för en fredsprocess som leder till en tvåstatslösning. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser, och samtalet om vägen dit behöver bidra till en fredlig lösning.

Miljöpartiet stöttar Palestinas rätt att existera och vill att regeringen markerar hårdare mot Israels illegala bosättningar och bombningar. Vi förordar en tvåstatslösning, enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser.

Att Israels tvångsförflyttningar av palestinier, konfiskeringar av palestinsk mark, utomrättsligt dödande och ojämlikhet inom rättssystemet utgör apartheid, är en helt rimlig tolkning av skrivningarna i Romstadgan och Apartheidkonventionen.

Vi vill självklart se sanktioner mot Israel, som borde ha varit på plats sedan länge. Miljöpartiet förordar en tvåstatslösning, enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser.

Miljöpartiet kommer stå upp för pressfrihet och journalisters säkerhet i Palestina. Sveriges bistånd till Palestina fokuserar idag på att stärka civilsamhället och bygga upp kompetens och kraft för att driva frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Detta är oerhört viktigt och Miljöpartiet kommer driva på för ett fortsatt starkt bistånd i Palestina. Regeringen måste markera hårdare mot Israel.

Ockupationen i sig gestaltas i enorma miljö-orättvisor vad gäller både vem som drabbas av miljöförstöring och vilka som har tillgång till naturmiljöer. Miljörättvisa borde vara en central del av fredsförhandlingar och en förutsättning för en rättvis fred. Det är i princip omöjligt att bygga upp ett motståndskraftigt samhälle under ockupation. Det kräver både resurser och planering.

Palestinierna i de ockuperade områdena lever under israeliska militärlagar men pressas också av beslut fattade av palestinska myndigheter. Den nuvarande palestinska staten är ingen rättsstat. Allvarliga problem som korruption, censur, godtyckliga arresteringar och tortyr förekommer.

Det är ett allvarligt misstag att bygga den mellanstatliga relationen till Israel på de interna politiska krafter som inte erkänner folkrätten. Mellanstatlig och mellanfolklig vänskap betyder inte ett automatiskt stöd till sittande regerings politiska agenda. Brott mot internationell rätt måste påtalas, inte sopas under mattan.

EU och dess medlemsstater måste hålla fast vid krav på respekt för mänskliga rättigheter både när det gäller handelsvillkor med Israel och med de palestinska myndigheterna.

EU-domstolen slog 2019 fast att EU:s medlemsländer måste skilja på produkter från ockuperade områden och produkter från Israel. Sverige och EU bör ta ytterligare steg för att inte ge stöd till bosättningar som undergräver två-statslösningen. Att införa åtgärder mot stöd till illegala bosättningar är inte att tillämpa sanktioner mot Israel.

 

 

 

Jacob Risberg (MP)

Bassem Nasr (MP)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)