Förbud mot försäljning av nya fossildrivna bilar år 2030

Motion 2017/18:2106 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nytillverkade fossildrivna bilar inte ska få säljas i Sverige fr.o.m. år 2030, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Bakgrund och motivering

Införande av bonus–malus-system och årliga indexerade höjningar av bensin- och dieselpriser kommer att leda till en gradvis minskning av efterfrågan på bilar med förbränningsmotorer. Storbritannien och Frankrike planerar att förbjuda försäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar från år 2040. Fler länder diskuterar i liknande banor. Enligt prognoser så kommer prisparitet för elbilar i förhållande till diesel/bensinbilar att nås i början eller mitten av 20-talet.

För att påskynda övergången till bilar som enbart drivs med el, vätgas eller biobränslen så bör Sverige deklarera att ingen nybilsförsäljning av fossildrivna bilar får ske från och med år 2030. Detta bör ske redan nu, så att aktörer på marknaden i god tid kan ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Det finns ett internationellt momentum som Sverige bör bidra till. Sverige bör leda även i denna fråga.

 

 

Stefan Nilsson (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)