Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen

Motion 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)

av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undervisa om folkmordet seyfo 1915 samt att överväga att skriva in detta i läroplanen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under åren 19151918 mördades över 1,5 miljoner kristna invånare, däribland syrianer, assyrier, kaldéer, armenier och pontiska greker, i nuvarande Turkiet. Syftet med detta folkmord var att skapa ett homogent land med ett språk och en religion, och därför fanns det inte plats för den kristna ursprungsbefolkningen.

Det har skrivits mycket om dessa händelser och ämnet har varit föremål för flera forskares intresse. Folkmordet må ha hänt för över hundra år sedan men berättelserna och historierna som berättats av ögonvittnen lever kvar i generation efter generation. Dock väljer Turkiet än idag att inte erkänna och inte heller göra upp med det förflutna. Sveriges riksdag fattade beslut om ett erkännande av seyfo 2010, i likhet med flera andra länder.

Barnbarn och ättlingar till den generation som drabbades väntar fortfarande på upprättelse och ett erkännande. En sådan upprättelse skulle vara att folkmordet seyfo blir en naturlig del av undervisningen vilket möjliggörs om det förs in i läroplanen.

Dåvarande utrikesminister Margot Wallström sade under sitt besök i Södertälje 2018 följande till ättlingar av folkmordet:

”Vi måste – i dag – vidta en lång rad åtgärder – till exempel att vi ger Forum för levande historia i uppdrag att göra en vandringsutställning om folkmordet år 1915.”

Dåvarande utrikesministern presenterade även andra initiativ, som utbildnings­material i ämnet till landets skolor och en konferens om folkmordskonventionen.

Denna fråga är viktig för de ättlingar som blivit drabbade men även för hela samhället. Likaså blir detta en påminnelse för framtiden.

 

 

Abraham Halef (S)

Ingela Nylund Watz (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)