Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer

Motion 2016/17:58 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten till ett tredje juridiskt kön som är neutralt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa könsneutrala personnummer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En del individer identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Därför borde det införas en möjlighet att ange sig tillhöra ett tredje juridiskt kön – som är neutralt.

Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har delvis infört möjligheten, t.ex. när det kommer till pass. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt.

I Sverige tydliggörs en persons juridiska kön genom personnumret. Men enligt min mening borde personnummer vara könsneutrala. Syftet med att införa könsneutrala personnummer är att individer, många som är transpersoner, ska slippa bli ”könsidentifierade” när id-handlingar visas.

Norge har beslutat att införa könsneutrala personnummer. De allra flesta länder i världen har inte personnummer, däremot registreras en individs juridiska kön genom andra metoder vilket också vore möjligt i Sverige om personnumren här blev könsneutrala.

 

 

Robert Hannah (L)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-21 Granskad: 2016-09-26 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)