Ett transporteffektivt samhälle

Motion 2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:1313

av Jens Holm m.fl. (V)

Ett transporteffektivt samhälle

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Bakgrund

4 För att uppnå fossilfri transportsektor krävs ökad transporteffektivitet och förbättrad hänsyn till fördelningseffekter

4.1 Klimatmålen ska vara målstyrande för vår infrastrukturplanering

4.2 Tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria transporter senast 2035

4.3 Inför stoppdatum för fossila drivmedel 2035

4.4 Inför förbud mot nybilsförsäljning av fossildrivna bilar efter 2025

4.5 Prioritera kostnadseffektiva åtgärder med låg klimatpåverkan – tillämpa fyrstegsprincipen

4.6 Inför satsning på Hållbara, jämlika och transporteffektiva städer

4.7 Anta ett nytt kompletterande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)