Ett fossilfritt transportsystem för jämlika och jämställda transporter

Motion 2021/22:3195 av Jessica Thunander m.fl. (V)

av Jessica Thunander m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3195

av Jessica Thunander m.fl. (V)

Ett fossilfritt transportsystem för jämlika och jämställda transporter

1        Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Ansvar för vår infrastruktur

4Infrastruktur som en helhet

5Trafikverket

5.1Uppbyggnad

5.2Planering och processer

5.3Järnvägen bör återregleras

5.4Väg

5.4.1Utveckla bilbesiktningen

5.4.2Bättre styrning för tryggare och miljömässigare A-traktorer

6Sjöfartsverket

7Hamnar

8Kollektivtrafik

9Kommunikation

10En infrastruktur för alla i hela Sverige

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Transportstyrelsen i uppdrag att i samarbete med relevanta myndigheter göra en kartläggning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)