En skola i världsklass

Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:378

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

En skola i världsklass

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk grundskola ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska utreda hur övergången till ett statligt huvudmannaskap ska gå till och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortbilda lärare enligt ett certifieringssystem på två nivåer, en basnivå samt en mer avancerad nivå, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utbildningstrappa där tydliga kravs ställs på att agera mentor både för lärarkollegor och för andra skolor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-14 Granskad: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)