En samepolitik för framtiden

Motion 2021/22:2601 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2601

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En samepolitik för framtiden

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1Europarådets resolution om skydd för nationella minoriteter

4Inrätta en sanningskommission

5Nordisk samekonvention

6Ratificera ILO 169

6.1Girjasmålet

6.2Samförstånd är vägen framåt

7Implementera FN:s urfolksdeklaration

8Konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

8.1Regeringens förslag till konsultationsordning

9Sametinget

10Hot och hat mot samer

11En modern samepolitik

12Repatriering av samiska kvarlevor och heliga föremål

13Nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa

14Satsningar på de samiska språken

14.1Stipendieordning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)