En liberal näringspolitik för hela Sverige

Motion 2021/22:3380 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3380

av Arman Teimouri m.fl. (L)

En liberal näringspolitik för hela Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att identifiera och avskaffa de onödiga hinder som finns för att driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att grundskolan och gymnasieskolan tillsammans med ideella aktörer bör öka intresset för entreprenörskap bland eleverna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att tillse att principen en regel in, en regel ut när det gäller lagstiftning som påverkar företagande prövas och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)