En hållbar jakt

Motion 2021/22:3664 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2021/22:3664

av Daniel Bäckström m.fl. (C)

En hållbar jakt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att bevara svenskt beslutsfattande i jaktfrågor samt verka för att regionala och lokala skillnader beaktas vid beslut på EU-nivå och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att organisationer som motarbetar jakt inte ska kunna få pengar ur viltvårdsfonden och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att Jägarförbundets organisationsbidrag för att jobba med ett rikstäckande ansvar för landets viltvård bör fattas för tre år i taget och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)