Djurskydd

Motion 2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP)

av Helena Leander m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:MJ518

av Helena Leander m.fl. (MP)

Djurskydd

MP2404

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 5

Djuretik 5

Djurskyddets organisation 6

En ny djurskyddslag 7

Lagstiftningens struktur och detaljeringsgrad 7

Lagens omfattning 8

Djurens rättssituation 8

Skötsel och miljö 9

Internationella djurskyddsfrågor 9

Djur som livsmedel 10

Grisar 10

Kor 11

Slaktkycklingar 12

Värphöns 13

Transporter 13

Avel 14

Djur som försöksobjekt 14

Djurförsöksetiska nämnder 16

Djur som kläder 16

Djur som nöje 18

Sällskapsdjur 19

Jakt 20

Djuretisk konsumtion 22

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (49)