Den övre åldersgränsen för nya blodgivare borde höjas

Motion 2019/20:562 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i sina regelverk se över förutsättningarna att höja den övre åldersgränsen för nya blodgivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är självförsörjande på blodkomponenter, men fördelningen av blodet över tid och plats är ibland ojämn. Det innebär risk för blodbrist, ofta i storstadsområdena där den högspecialiserade vården finns. Vid blodbrist hjälper blodcentralerna varandra. Därför finns det alltid blod till de patienter som behöver blodtransfusioner akut.

Från Kiruna i norr till Ystad i söder går det att ge blod. Det finns ca 95 blodcentraler utspridda i hela landet plus 16 mobila blodgivningsenheter (blodbussar, minibussar, trailers) som besöker ca 500 hållplatser i ett femtontal län, både i städer och på landsbygden.

Blodgivningen har under senare år legat på ungefär samma nivå, dock har antalet aktiva blodgivare minskat och nyanmälda blodgivare ökat. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga blodgivare är ganska jämn. Cirka 60 procent av de registrerade givarna ger blod minst en gång per år. Många kommer de närmaste åren att gå i pension från sin blodgivning. Därför behövs många nya blodgivare.

Enligt Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:28 bilaga 4 kan läkare godkänna någon som ansöker om att bli blodgivare trots högre ålder än 60 år. Alla som ansöker får tyvärr inte den informationen och får därför inte möjlighet att bidra till sjukvården som de önskar. Följden har blivit att blodcentralerna har egna modifierade regler, t ex att tidigare blodgivare med fler samtal och frågor kan vara blodgivare upp till 75 års ålder. Men det kan samtidigt vara stopp att få godkänt som ny blodgivare när man är äldre än 60 år.

Många anser att den övre åldersgränsen för blodgivare borde höjas och konstaterar att det är hälsotillståndet som avgör om en person kan ge blod – inte åldern i sig. I dag är många av invånarna över 60 år friskare än tidigare generationer. Detta bör Socialstyrelsen ta med i grunderna för sina föreskrifter.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)