Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:392

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Bostadspolitik, planering och byggande

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Bostaden är en social rättighet

4.1 Nytt bostadspolitiskt mål

4.2 Nationell strategi för att säkerställa allas rätt till bostad

5 Bostadssocial utredning

6 Bygg bort bostadsbristen

6.1 Bostadspolitiska satsningar 2014–2018

6.2 Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

6.3 En mer jämlik balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

6.4 Utred Wienmodellen

7 Ett statligt byggbolag

8 Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

9 Bättre planering för fler och energieffektiva bostäder

9.1 Regionalt perspektiv i planeringen

10
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)