Biologisk mångfald

Motion 2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3279

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Biologisk mångfald

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Naturen är grunden för vår existens och välfärd

4Tillståndet för den biologiska mångfalden är akut

5Sverige ska verka för att stärka det globala ramverket för biologisk mångfald

5.1Ekocid

6Sverige måste bromsa utarmningen av biologisk mångfald

6.1Skog

6.1.1Stoppa avverkning av skogar med höga naturvärden

6.1.2Kvalitetssäkra det frivilliga skyddet av skog

6.1.3Sverige bör anta mål om att skydda 30 procent

6.1.4Skydda de fjällnära skogarna långsiktigt

6.1.5Öka takten i bildandet av nationalparker

6.1.6Skydda skogar med särskilt höga värden för rekreation och turism

6.1.7Stärk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)
Behandlas i betänkande (14)