Bättre regelverk kring privatuthyrning ger ännu fler bostäder

Motion 2019/20:214 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra definitionen av privatuthyrning så att tillsvidareuthyrning av attefallshus på egen tomt möjliggörs inom detta regelverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De så kallade attefallshusen, komplementbostadshus eller komplementbyggnad upp till 25 m2 som får uppföras utan bygglov och som uppkallats efter före detta bostads­ministern Stefan Attefall, har blivit mycket populära. Regeringen vill nu utöka den tillåtna maxytan till 30 m2. Enligt ett pressmeddelande från regeringen den 25 juli 2019 ska detta leda till fler nya bostäder och högre boendekvalitet i dessa. Ambitionen är god, men möjligheten att få fram fler bostäder genom en utbyggnad av attefallshus begränsas inte endast av den tillåtna maxytan.

För att få fram än fler bostäder på detta sätt behöver definitionen av privatuthyrning ändras. För att en uthyrning ska beskattas som privatuthyrning måste ägaren eller en närstående till ägaren bo i bostaden en del av året. Men en tomt räknas inte som en bostad, istället räknas en tomt med en villa och ett fristående attefallshus som att det där finns två bostäder. Det innebär att attefallshuset inte kan hyras ut under hela året inom regelverket för privatuthyrning.

För den som inte känner till detta, riskerar en uthyrning av ett attefallshus att bli en skattefälla. Den som känner till regelverket hyr istället bara ut under en del av året, vilket för ägaren innebär att lönsamheten i investeringen minskar, och för hyresgästen innebär korttidskontrakt istället för tillsvidarekontrakt.

Det krävs en förändring av definitionen av privatuthyrning som gör det möjligt att hyra ut attefallshuset under hela året inom detta regelverk. Då kan attraktiviteten i dessa öka ytterligare och ännu fler nya bostäder komma till samtidigt som tryggheten ökar både för den som bor i huset och den som äger det. Detta bör ges regeringen till känna.

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Granskad: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)