Barnvänlig familjerätt

Motion 2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:607

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Barnvänlig familjerätt

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Barndomsgaranti

3 Fastställande av faderskap

4 Gemensam vårdnad som norm

5 Familjemedling för barnets bästa vid separationer

6 Fokus på barnen vid tvist i domstol

7 Databas över familjehem

8 Barnäktenskap

9 Tvångsäktenskap

10 Månggifte

11 Digitaliserad hantering av dokument

12 Testamentesregister

13 Utvidgad arvsrätt

14 Digitalt arv efter avliden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en barndomsgaranti och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nollvision
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)