Avskaffa kravet på kontrollansvarig vid byggande av småhus

Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avskaffandet av krav på kontrollansvarig vid byggande av småhus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Plan- och bygglagen föreskriver i tionde kapitlet att den som bygger ett småhus måste anlita en ”kontrollansvarig” som ska följa byggprocessen och vara ett ”stöd för byggherren” under byggtiden. Detta ”stöd” tvingas man som byggherre att betala för oavsett om man vill ha det eller inte. Kostnaderna ligger normalt runt 25–30 000 kronor per hus.

När man köper ett hus i paket av ett byggföretag ingår både färdigställandeskydd och garantier. Dessutom tvingas den som är byggherre att betala dyrt till kommunen för bygglov och dessutom bekosta en slutbesiktning. Att utöver detta tvinga byggherren att bekosta en konsult som byggherren inte efterfrågar är helt enkelt oskäligt.

Byggkostnaderna har idag skjutit i höjden, och det gäller även småhus. Orsakerna är till stor del snåriga och kostnadsdrivande regler från Boverket om byggnaders konstruk­tion, men också påtvingade avgifter till stat, kommun, myndigheter och konsulter.

Bara kostnaderna för lagfart, pantbrev och bygglov kan uppgå till långt över 100 000 kronor. Till detta kommer alltså kostnaden för en helt onödig och sällan efterfrågad konsulttjänst som kontrollansvarig. Om man vill pressa byggkostnaderna måste man börja med att se över de kostnader som staten ansvarar för. Ett första okomplicerat steg vore att avskaffa kravet på att anlita en kontrollansvarig om man inte anser sig behöva detta.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)