Applåder under debatt

Motion 2020/21:17 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta applåder under debatt och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

I talarstolen framför ledamöter åsikter och yrkanden. Alla åsikter framförda från en folkvald ledamot representerar många medborgares röster. Vi ser det därför som olämpligt att applådera i debattsammanhang då styrkan på applåderna beror på antal närvarande och olika konstellationer mellan partier. Väljarnas röster är lika mycket värda liksom mandaten i riksdagen de representerar. Tar man bort applåderna i debattsammanhang skapas ett respektfullare debattklimat.

Caroline Nordengrip (SD)

Bo Broman (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-09 Granskad: 2020-09-09 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)