Bevaka våra grannländers narkotikapolitik

Motion 2022/23:372 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa effekter på hälsa och samhälle i samband med legalisering av cannabis i Sveriges grannländer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många länder har regeringar och delstatsregeringar senaste åren börjat legalisera droger som länge varit olagliga att sälja. Kanada legaliserade innehav, bruk och försäljning av cannabis i 2018 och ska nu börja utvärdera effekterna. Flera delstater i USA har redan följt efter.

 

I Tyskland är en legalisering på gång efter att regeringen i oktober i år presenterade ett förslag till genomförande. Förbundskansler Olaf Scholz regering – bestående av socialdemokratiska SPD, liberala FDP och miljöpartiet De gröna – vill legalisera försäljning av cannabis till vuxna i licensierade butiker och tillåta en begränsad mängd plantor vid egen odling. Enligt planen ska effekterna av en eventuell legalisering utvärderas efter fyra år för att se om legaliseringen i så fall ska fortsätta gälla.

 

Tjeckien har också inledd en resa mot att legalisera cannabis och enligt regeringen vill man koordinera detta med Tyskland för att dela information och erfarenheter kring reglering.

 

I Europa står också andra länder, som Malta och Luxemburg, nära en legalisering. Italien ser också över legalisering av egen odling av cannabis.

 

Dessa tilltag kommer även påverka Sverige. Svenska medborgare kommer med stor sannolikhet åka till dessa länder och använda cannabis. Enligt vissa rapporter från USA finns det även indikationer på ökad illegal försäljning av cannabis i grannstater till de stater som har legaliserat cannabis. Andra rapporter visar på minskat illegal försäljning av cannabis och därmed färre pengar till gängen i samband med att försäljning av vissa droger har övergått till legala kanaler och stora miljardbelopp därmed har hamnat i statskassan istället för i gängens händer.

 

Att en legalisering av cannabis påverkar både individer och samhälle är uppenbart. När det nu sker legaliseringar i vårt närområde bör vi i Sverige säkra att vi har kunskap om hur det påverkar både de enskilda länderna som legaliserar samt andra länder runt om.

 

För att kunna säkra en kunskapsbaserad politik som svarar mot den verklighet som finns i Sverige och våra grannländer bör svenska staten därför bevaka effekterna av de legaliseringar som nu sker i vårt närområde. Det innebär också en bevakning av existerande legaliseringar i andra likartade länder för att bättre kunna förutse konsekvenser av de nya legaliseringar som nu sker i närområdet.

 

När övriga Europa tar steg som kraftigt avviker från Sveriges politik är det avgörande att Sverige bevakar konsekvenserna på kriminalitet, statens intäkter, sociala området och inte minst för de personer som brukar eller missbrukar de legaliserade drogerna. Det informationsutbyte som nu kommer ske mellan Tyskland och Tjeckien lär till exempel bygga mycket kunskap som även är relevant för Sverige.

 

Regeringen bör därför ge relevanta myndigheter i uppdrag att följa effekter på hälsa, kriminalitet och samhälle i stort i samband med legalisering av cannabis i Sveriges grannländer.

 

 

 

 

Niels Paarup-Petersen (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)