Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:765 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av öl och vin ska införas på försök i sydöstra Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norge har tagit ett första steg mot gårdsförsäljning. Finland har ett system där gårdsförsäljning kombineras med såväl ett statligt alkoholmonopol som EU-lagstiftning. Sverige måste också våga prova gårdsförsäljning av öl och vin. Lokala bryggerier och vinproducenter är bekymrade över de regler som gäller i Sverige för försäljning av alkoholhaltiga drycker. Vi anser att Sverige måste göra det lättare för den gårdsbaserade småskaliga dryckesproduktionen.

Sveriges nordiska grannländer klarar av att kombinera gårdsförsäljning med både EU-medlemskap och en mycket strikt alkoholpolitik. Tiden är nu mogen att gå vidare med dessa förslag och det är rimligt att åtminstone genomföra en försöksverksamhet i delar av landet. I coronapandemins kölvatten förändras förutsättningarna för besöks­näringen markant. Vi bedömer att svensk besöksnäring kan gå stärkt ur detta om vi kan erbjuda intressanta miljöer, till både utländska och inhemska besökare. Många besökare vill på plats uppleva de smaker som finns i landets mat och dryck. Att också kunna besöka den gård där maten producerats eller där druvan vuxit och köpa med sig lite hem är för många en självklarhet. Särskilt när etiketten på förpackningen annars är enda kopplingen till produktens ursprung. Centerpartiet har länge velat se möjligheter till gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige. Som ett första steg vill vi införa det på prov i några av landets län, förslagsvis i de delar av landet där både besöksnäringen och den lokala produktionen av öl och vin förekommer. Vi ser sydöstra Sverige, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län som ett lämpligt försöksområde.

Om försöket faller väl ut, vilket vi har stora förhoppningar om att det ska göra, anser vi tiden vara mogen att införa motsvarande möjlighet till gårdsförsäljning i hela landet.

 

 

Anders Åkesson (C)

Per Schöldberg (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)