En uppdaterad alkohollagstiftning

Motion 2021/22:3623 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn för att krogar och restauranger i normalfallet ska kunna ha öppet till kl. 5 i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av den mängd alkohol som får serveras på exempelvis ett mikrobryggeri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ofta kan man läsa i media om att kommunerna i Sverige tolkar alkohollagstiftningen olika. Det beror på utformningen av lagstiftningen, och för att samma lagar ska gälla oavsett vilken kommun man befinner sig i är det nödvändigt att göra en översyn. Ett exempel på olikheten i lagen är öppettider för krogar och restauranger där det idag ser mycket olika ut. Normalfallet borde bli att alla restauranger i Sverige ska kunna ha öppet till klockan 5.00.

Under de senaste åren har det växt fram en stor och omfattande småskalig mikro­bryggerinäring i Sverige. Som konsument bör man kunna besöka ett mikrobryggeri och prova produkterna vid besöket på dessa anläggningar. I vissa kommuner får man servera ett glas med mycket liten mängd alkohol. Detta är främst en lösning för starksprit som ej är anpassad till provning av exempelvis öl. Det finns många regler och detaljer som en krögare har att ta hänsyn till för att följa lagen.

I ett modernt samhälle som Sverige borde man kunna uppdatera och förenkla regelverket ordentligt och anpassa det till hur samhället ser ut idag. Förr fanns det kanske vissa behov av en omfattande och detaljerad lagstiftning runt servering av alkohol, men i takt med att samhället har utvecklats och befolkningen har blivit mer global så har även behovet av en så detaljerad lagstiftning minskat. Man måste utgå från att företagaren som driver sitt företag har allt intresse av att verksamheten inte orsakar olägenheter för kunderna då de inte skulle komma till restaurangen/baren om det inte var en trevlig och trivsam miljö.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)