Utveckling av Campus Grythyttan

Motion 2021/22:2925 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansiering av Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan/Örebro universitet erbjuder några av landets främsta utbildningar inom måltidskunskap och värdskap. Utbildningen drivs av Örebro universitet och lockar studenter från hela landet. Studierna inom olika veten­skapliga grenar förenas med praktisk och estetisk kunskap om måltid, dryck och värdskap. Utbildningen har satt Grythyttan i centrum för svensk gastronomi och har haft en avgörande roll för besöksnäringen i Hällefors kommun samt i övriga Sverige.

Hällefors kommun har dock likt många andra svenska småkommuner demografiska utmaningar. Det politiska ansvaret för avbefolkningen av svenska småorter måste understrykas, eftersom det är ett resultat av en serie medvetna beslut fattade i Sveriges riksdag under ett antal decennier. Därför åligger det nu också denna och framtida regeringar att föra upp landsbygdsperspektivet på den politiska dagordningen.

Ett steg i den riktningen är att utveckla Campus Grythyttan. För att restaurang­utbildningen ska förbli aktuell och locka framtida studenter krävs det två saker: För det första bör det inte råda några tvivel om att utbildningen fortsatt ska vara lokaliserad i Grythyttan, i enlighet med regleringsbrevet från 1993/94. För det andra föreligger det ett renoveringsbehov av lokalerna som restaurangutbildningen är verksam i, som måste hanteras politiskt. Regeringen bör därför avsätta 80 mkr i en extra ändringsbudget som ska öronmärkas för renoveringen av lokalerna vid Campus Grythyttan. Om regeringen står bakom visionen att hela Sverige ska leva, bör regionala satsningar som denna vara en självklar prioritering under utgiftsområde 16. I budgetsammanhang är 80 mkr en mindre summa, som samtidigt kan göra en stor skillnad för lokalt näringsliv, akademi och besöksnäringsäring. Restauranghögskolan i Grythyttan är ett svenskt gastronomiskt kulturarv som förtjänar att bevaras, vårdas och utvecklas.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)