Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:152 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Produktion av öl, vin och cider ökar i Sverige, och ofta är producenterna lokala turist­attraktioner som skapar mervärde för andra närliggande näringar. Branschen hämmas dock av Sveriges restriktiva alkoholpolitik då producenterna inte tillåts sälja sina produkter direkt till kunderna utan är hänvisade till Systembolaget.

Dessutom missgynnas småskaliga producenter av Systembolagets inköpspolicy. Motståndarna till gårdsförsäljning menar att denna skulle äventyra Systembolagets monopol på grund av EU:s lagstiftning. Dock visar exempelvis Finland att det går att kombinera ett alkoholmonopol med gårdsförsäljning, och det som är möjligt i Finland är självfallet möjligt även i Sverige.

Det var därför mycket välkommet att socialutskottet under föregående mandatperiod riktade ett tillkännagivande till regeringen om att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning och som är förenlig med Systembolagets monopol. Att få till stånd en sådan lagstiftning kan sanno­likt komma att ta tid. Givet att man måste ha respekt för beredningsprocesserna, och för svensk turistnäring samt lokala och småskaliga producenter är det därför viktigt att detta arbete inleds omgående.

Ska den svenska landsbygden fortsätta att leva måste nya näringar tillåtas att växa. Produktion av öl, vin och cider är en av dessa nya näringar som skapar sysselsättning och tillväxt utanför storstäderna. Det bör uppmuntras genom att gårdsförsäljning av alkohol tillåts i Sverige.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)