Klimatanpassning av EU:s arbetsformer

Motion 2019/20:981 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att klimatanpassa EU:s arbetsformer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje månad flyttar EU-parlamentets 751 ledamöter, samt deras administration, totalt omkring 5 000 människor, mellan Bryssel i Belgien och Strasbourg i Frankrike. Enligt uppgift transporteras 20 ton papper fram och tillbaka vid varje flytt.

Detta drar med sig både stora kostnader och koldioxidutsläpp, omkring två miljarder kronor årligen kostar detta och ca 19 000 ton koldioxid släpps ut i onödan.

Utöver detta så har flera parlamentariker beskrivit detta arbete som både tungrott och ineffektivt.

Carina Ohlsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)