Försäljning av pepparsprej för personskydd

Motion 2019/20:890 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillåta försäljning av pepparsprej för personskydd i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Otryggheten ökar i Sverige, bland annat har antalet sexuella övergrepp ökat på senare år. Samtidigt har polisen lämnat delar av Sverige helt oskyddat under vissa tider på dygnet. I USA och i många andra länder säljs pepparsprej för personligt bruk som ett sätt av många för att framför allt kvinnor ska ha en möjlighet att skydda sig mot sexuella övergrepp och våldtäkter. Det bidrar till att såväl förebygga sexuella övergrepp som att ge den som blir utsatt en möjlighet att värna sig.

Tiden är nu mogen för att Sverige ska tillåta försäljning av pepparsprej för personligt bruk för att kvinnor och män ska kunna gå ut en mörk kväll och känna sig trygga i att kunna förebygga övergrepp.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)