Underlättad produktion av el

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på att inte producera mer el än vad man förbrukar bör tas bort och att gränsen för säkringen i anslutningspunkten för företag och privatpersoner bör ligga kvar på 100 ampere och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är i stort behov av att få fram mer energi. En viktig energikälla är solen, solenergi är en förnyelsebar energikälla och står idag för en liten del av Sveriges energiproduktion. Genom att förändra regelverket skulle det bli mer intressant för personer och företag att producera mer el, vilket skulle vara positivt för Sverige. Det finns regler som styr hur mycket energi en privatperson eller ett företag får producera under förmånliga villkor, dvs. som mikroproducent. Som mikroproducent får man inte producera mer energi än vad man förbrukar under ett år och säkringen i anslutnings­punkten får inte överstiga 100 ampere. Konsekvenser av detta är att privatpersoner och företag begränsar anläggningens storlek och i sämsta fall stänger av anläggningen i slutet av året för att inte riskera att producera för mycket energi och därmed få minskad lönsamhet. Detta är helt klart kontraproduktivt och ett förändrat regelverk skulle få fler att producera mer el.

Magnus Oscarsson (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Granskad: 2019-09-19
Yrkanden (1)