Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka vår brandberedskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med risk för nya stora bränder i Sverige måste vi se över och underlätta för fler att kunna bygga vatten- och branddammar. Idag har vi regelverk och tillståndsprövningar för att bygga olika dammar i Sverige vilket fördyrar och försvårar möjligheterna för markägare att kunna skydda sina skogar, marker och hus vid bränder. Sverige måste därför underlätta så att fler på ett enkelt sätt kan bygga branddammar och vatten­reservoarer som då kan användas vid skogsbränder och gräsbränder.

Branddammar var ett naturligt inslag i miljön förr i tiden men dagens lagstiftning och tillståndsprocesser för att bygga vattendammar och branddammar gör det både onödigt dyrt och byråkratiskt krångligt. Dessutom kostar dessa tillståndsprocesser pengar och resurser både för samhället och för den enskilde.

Därför behöver vi se över tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i förenklande syfte och därmed stärka vår brandberedskap.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-04 Granskad: 2019-10-04 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)