Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:3331 av Louise Meijer m.fl. (M)

av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2019/20:3331

av Louise Meijer m.fl. (M)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat stöd till Skogsstyrelsen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat stöd till insatser för skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödet till Statens jordbruksverk och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat stöd till Livsmedelsverket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)