Ändrade regler för studiestöd

Motion 2019/20:3171 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:3171

av Markus Wiechel (SD)

Ändrade regler för studiestöd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studiebidragets storlek bör anpassas till respektive studieort och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kurser som berättigar studiestöd och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa rätten till CSN-stöd för religionsstudier utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Studiebidragets storlek anpassat till studieort

Sverige ligger i framkant när det gäller stöd till studenter. Vi är inte bara lyckligt lottade som har möjligheten till kostnadsfri
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (3)