Förbjud leksaksvapen i handeln

Motion 2019/20:3102 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förbud mot leksaksvapen som liknar riktiga vapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett tragiskt fall där en förståndshindrad kille skjuts av polisen, då han har en leksaks­pistol i handen som polisen tog för ett riktigt vapen väcker frågan om leksaksvapen. Många av de leksaks- eller låtsasvapen som saluförs idag är så verklighetstrogna och har använts vid exempelvis rån.

Det finns ytterligare en aspekt och det är att riktiga vapen dödar, så självklart måste vi också fråga oss varför barn ska leka med låtsasvapen. Det finns barn i krigsländer som använder riktiga vapen och till och med dödar människor. Då är det inte rimligt att våra barn leker krig med leksaksvapen. Leksaksbranschen har själva väckt frågan om lämpligheten i att sälja vapen. Många leksakshandlare och flyttat bort vapnen och andra har själva slutat sälja.

I en tid då det förekommer mycket våld och grova våldsbrott i samhället är det rimligt att se över ett förbud mot att sälja leksaksvapen i handeln. Det finns många barn och unga som spelar olika spel med skjutvapen och våld, som ser filmer etc. som kan avtrubba deras syn på våld och vapen. Därför bör ett förbud mot leksaksvapen som liknar riktiga vapen övervägas.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)