Aleviter

Motion 2019/20:3028 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att uppmärksamma aleviternas vardag och de svårigheter de möter i Sverige och i Turkiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Aleviterna är en socio-religiös grupp som har sitt huvudsakliga ursprung i Turkiet, men finns också i Grekland, Bulgarien och Albanien. I Turkiet uppskattas cirka 15 till 20 procent av befolkningen vara aleviter och omfattar i språkligt/etniskt hänseende såväl turkar som kurder.

Den alevitiska tron fokuserar på kultur och traditioner som inkluderar poesi, dans, musik samt humanism. Aleviternas värdegrund bygger på kärlek till människor, respekt och empati för medmänniskor oavsett religiös tillhörighet, etnicitet och kön.

Aleviter är en förtryckt minoritet och alevismen är en förtryckt folktro. Många av aleviterna bär på en lång historia av förtryck i Turkiet, från det osmanska rikets grundande på 1500-talet fram till i dag.

Inte en enda turkisk lira i bidrag får landets cirka 20 miljoner aleviter för sina bönehus och kulturplatser. Aleviterna får inga statliga bidrag från landets mäktiga institution för religiösa angelägenheter, Diyanet, som finansierar sunnitiska moskéer och imamer, inte bara i Turkiet utan även utomlands.

Många aleviter har tvingats lämna sina hem i Turkiet på grund av olika omständligheter, som förföljelser och diskriminering, och sökt sig till Sverige.


Även här i Sverige möter aleviterna svårigheter i samhället och alltför många upplever hot och trakasserier. Uppskattningsvis finns det mellan 7000 och 15000 aleviter i Sverige. Därför är det viktigt att vi lyfter aleviternas vardag och de svårigheter de möter i samhället.

Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)