Ta bort överindexeringen av bensin och diesel

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort överindexeringen av bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Överindexeringen av bensin och diesel driver upp priset på drivmedel till rekordnivåer. Med ränta--ränta-effekten blir ytterligare några års automatiska skattehöjningar än mer orimliga för alla människor runt om i Sverige som är beroende av bilen. Det blir en skatt på alla som inte har alternativ till bilen och bor utanför våra större städer.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)