Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2989

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Inledning

1.1 Sänk sjuktalen långsiktigt – stärk det förebyggande arbetet

2 Sjukpenningen och rehabiliteringskedjan

2.1 Lägre sjukpenningtal men oroande utveckling med fler långa sjukfall

2.2 Underlag för bedömning av sjukförsäkring

2.3 Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

2.4 Slopa de fasta stegen i sjukförsäkringen – för mer individanpassning

2.5 Genomför pilotprojekt med arbetsplatsrådgivare

2.6 Utred möjligheten att tilldela en mentor till långtidssjukskrivna

2.7 Förbättrat SGI-skydd för företagare

2.8 Utred ett kompletterat stöd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)