Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål

Motion 2019/20:2978 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Självklart är statens möjlighet att expropriera privat fastighet nödvändig för att kunna bygga vägar, järnvägar och mycket mer. Lika självklart borde det vara att den enskilde ersätts marknadsmässigt för sin förlust. Så är det dessvärre inte i dag. I dag kan Trafik­verket tvinga till sig mark från markägare i Umeå som är värd mer än 250000 kronor per hektar genom att ersätta privata markägare med 50000 kronor per hektar. Den privata markägaren får 50000 kronor per hektar av Trafikverket som i sin tur låter den entreprenör som ska bygga vägen att skala bort värdefull matjord som den kan sälja för 250000 kronor per hektar. Det gör att Trafikverket kan hålla nere sina kostnader för vägbyggnation genom att helt enkelt ta mark utan full ersättning som har vårdats i generationer.

Dels måste äganderätten stärkas allmänt och ingrepp i densamma måste stå i rimlig proportion till de värden som uppnås. När staten ändå bedömer att det är nödvändigt med beslut som inskränker äganderätten måste den enskilde ersättas rimligt så att ingen ekonomisk skada uppstår.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)