Skademinimering i tobakspolitiken

Motion 2019/20:2860 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet inom tobakspolitiken bör vara skademinimering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om cigarrettrökning är något som är och bör vara legalt, så är det något som förkortar livslängden och minskar hälsan hos alltför många i världen. Det är dessutom något som kan riskera att drabba omgivningen via passiv rökning, även om man inte ska överdriva dessa risker. Skadeverkningarna den enskilde kan drabbas av vid långvarigt cigarettbruk är väl belagda. Därför har också över tid många restriktioner vidtagits, för att minska användandet hos befolkningen.

Det ter sig dock märkligt att målet för den svenska tobakspolitiken inte är att minska skadorna, vilket borde vara logiskt. Istället är målet att användandet av alla former av tobak ska minska. Detta trots att det svenska snuset inte har tillnärmelsevis samma skadliga effekter. Faktum är att det inte ens gått att belägga att snus ökar risken för farliga sjukdomar, såsom cancer eller hjärt-kärlsjukdomar. Med tanke på att en miljon svenskar snusar, och att det är något som funnits i Sverige i hundratals år, så borde det vid det här laget vara väl belagt.

Många som slutar röka går över till att använda snus. Det leder till förbättrad folkhälsa, allt annat lika, men det ligger ändå inte i linje med målet för tobakspolitiken. Riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening att ändra på detta.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)