Gör det mindre attraktivt för utländska stöldligor att verka i Sverige

Motion 2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen så att Tullverket kan beslagta stöldgods och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kriminalisera utförsel av stöldgods ur landet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör stärka kontrollen av id-uppgifter från Transportstyrelsen till Skatteverket vid utländska bilköp för att stoppa bilmålvakter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör begränsa antalet bilar som får registreras på ett samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tidsbegränsa samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör begränsa antalet personer som kan vara folkbokförda på samma adress och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisen släppte i våras rapporten Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet. I den konstateras att uppskattningsvis 50 procent av alla inbrott och 90 procent av alla stölder av bilar, båtmotor och jordbruksmaskiner begås av utländska stöldligor. Stöldligorna som kommer till Sverige bedriver en mycket lukrativ verksamhet. Varje år förs stöldgods till ett värde av mellan 1 och 2 miljarder kronor ut ur Sverige. Tullen kan inte stoppa detta, då de inte har befogenhet att göra så.

Riksdagen tillkännagav i samband med att M-KD-budgeten gick igenom att en lagändring krävs. Regeringen struntar i att agera, med hänvisning till ett uppdrag som ska slutredovisas först 2020. Därefter ska en utredning tillsättas och en proposition tas fram. Under tiden kör stöldligorna över gränsen.

Polisrapporten nämner problemen med att utländska stöldligor utnyttjar bilmålvakter och samordningsnummer, och tar även upp problemen med falsk folkbokföring. I dag finns det ingen gräns för hur många personer som kan folkbokföra sig på en adress och heller ingen gräns för hur många bilar som kan ägas med ett samordningsnummer. Enligt polisen finns det 700 samordningsnummer med fler än 10 bilar registrerade på sig. Sammanlagt har dessa personer skulder på 99 miljoner kronor.

SVD skriver den 9/9 att det år 2019 är en stor ökning av stölder av båtmotorer i Stockholmsområdet. Redan i början av september har det stulits fler båtmotorer än under hela 2018. Mer än 80 procent av båtmotorer som stjäls lämnar landet. Samtidigt lägger tullverket bara 0,5 procent av tiden på utgående kontroll.

Tjänstemän på tullverket har sammanfattat problemet såhär. Det är förbjudet att stjäla gods som tex båtmotorer. Det är förbjudet att inneha stöldgods, men inte att ta ut stöldgods ur landet. Om du mot förmodan ertappas är det bara för stöldligan att säga att stöldgodset inte är deras.

Det är idag alldeles för gynnsamt för stöldligor att verka i vårt land. Det måste bli mindre attraktivt. Därför bör följande förslag snarast verkställas av regeringen.

Stärk kontrollen av id-uppgifter från Transportstyrelsen till Skatteverket vid utländska bilköp för att stoppa bilmålvakter. Begränsa antalet bilar som får registreras på ett samordningsnummer. Tidsbegränsa samordningsnummer. Ändra lagen så att Tullverket kan beslagta stöldgods. Kriminalisera utförsel av stöldgods ur landet. Begränsa antalet personer som kan vara folkbokförda på samma adress.

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)