Det svenska snuset

Motion 2019/20:2773 av Christina Östberg (SD)

av Christina Östberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snuset så länge Sverige är medlem i EU ska vara en nationell fråga och inte kunna regleras, motarbetas eller förbjudas av EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska snuset har varit i fokus de senaste åren och det har bland annat handlat om EU:s planer på att förbjuda smaktillsatser. EU:s vilja att detaljreglera verkar aldrig ta slut. Bland annat skall frågan angående vilka ämnen som skall vara tillåtna överlämnas till en panel som utses av Bryssel direkt eller indirekt. Det finns dock ett undantag i tobaksdirektivet för snus m.m., men även detta undantag kan kringgås av kommissionen under vissa förutsättningar. Även om det finns ett undantag i det nuvarande tobaks­direktivet är det inte självklart att det kommer att finnas kvar i det nästa. 

Så länge Sverige är medlem i EU skall snuset vara en rent nationell fråga och skall inte kunna regleras, motarbetas eller förbjudas av EU. Det svenska snusets fördelar jämfört med cigaretter börjar även slå igenom i andra delar av världen. Snus är betydligt mindre hälsofarligt än röktobak och som ett andra exempel den amerikanska tugg­tobaken. Detta medför att snus är ett bättre alternativ ur folkhälsosynpunkt. I och med detta skall den svenska regeringen understödja och uppmuntra till export av svenskt snus till möjliga marknader. 

Avslutningsvis handlar politik många gånger om att väga för- och nackdelar mot varandra. Snus är inte ofarligt, men det är inte heller socker eller alkohol. Till skillnad från dessa produkter har dock snus en funktion att fylla folkhälsomässigt, som ett hälsosammare alternativ till rökning. Det är också en levande del av vårt svenska kulturarv. Det har månghundraåriga anor och är helt världsunikt. Sverigedemokraterna


sätter en stolthet i att vilja bevara och stärka svensk kultur och svenska traditioner, produkter och övriga fenomen kopplade till denna. Det svenska snuset är i allra högsta grad en del av detta kulturarv.

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)