Skolans sexualundervisning

Motion 2019/20:2770 av Christina Östberg (SD)

av Christina Östberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att personal från ungdomsmottagningarna blir mer involverad i skolans sexualundervisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ungdomsmottagningarna med sexual- och samlevnadsutbildad personal ska göras delaktiga i skolans sexualundervisning tillsammans med skolsköterskan. Ungdomar och unga vuxna behöver få kunskap om samlevnad och preventivmedel, men också om rätten till sin egen kropp och att våga säga nej till oönskade sexuella handlingar etc. Det är viktigt att skapa medvetenhet kring de risker för sexuellt överförbara sjukdomar som oskyddat sex och många partners är förknippade med. Därför måste familje- och preventivmedelsrådgivningen vara väl utbyggd och lättillgänglig i varje kommun samt på ett bättre sätt ha inflytande under sexualundervisningen i skolan.

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)