Tillgänglighet genom teckenspråk

Motion 2019/20:2763 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att teckenspråk ska finnas som val av moderna språk i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Teckenspråket har använts sedan 1875 och 30000 personer i Sverige använder dagligen teckenspråk. Majoriteten av de hörselnedsatta kan inte kommunicera med resten av Sveriges befolkning utan att behöva ta upp mobiltelefonen och skriva på den. Det är skrämmande att det ser ut så här i ett land som fokuserar så mycket på att minska diskri­minering och främja jämlikhet och allas delaktighet i samhället. Teckenspråk borde vara ett av de moderna språk som eleverna i grundskolan kan välja att lära sig. Det skulle vara bra både för hörselnedsatta och hörande. Om barn fick ta del av teckenspråk och även lära sig det som ett ämne i skolan skulle detta leda till att döva och teckenspråks­användare blir mer inkluderade i samhället.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)