Motverka dumpning av bilvrak

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur myndigheter kan få bättre förutsättningar att forsla bort övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om ett fordon som framförs falskskyltat eller med körförbud bör kunna beslagtas eller förverkas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om personer som tidigare grovt misskött sitt ägarskap ska kunna förhindras att äga en bil och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Längs landsvägar, nära tätorter och på privat mark övergivna bilar och bilvrak. Ofta är fordonen krockade. När en förare inte är villig att ta ansvar för sin bil efter ett haveri eller en olycka händer det att bilen lämnas på platsen och blir stående under lång tid. Kommuner och Trafikverket har under vissa omständigheter och en administrativ, ut­dragen process rätt att flytta en övergiven bil, men ägarens skydd är starkt och dagens regler tandlösa. Markägare måste flytta bilen på egen bekostnad. Ibland blir bilen steg­vis ett plundrat, miljöfarligt vrak; bränsle och oljor rinner ut i naturen och lösa skrot­delar sprids där de kan skada vilt och tamboskap. De bortforslingar som görs är sam­mantaget kostsamma för kommuner och markägare.

Möjligheten måste öka för myndigheter och markägare att flytta uppenbart över­givna bilar, och en sådan flytt ska inte ske på skattebetalarnas bekostnad, eller skötsam­ma bilisters via höjda avgifter. I stället bör en flytt av en övergiven bil kunna faktureras ägarens försäkringsbolag eller Trafikförsäkringsföreningen.

Fenomenet fordonsdumpning måste även förebyggas och motverkas. Många övergivna bilar är falskskyltade eller belagda med körförbud, och det bör övervägas att fordon som framförs falskskyltade eller med körförbud omedelbart ska kunna beslagtas/förverkas. Slutligen bör regeringen utreda om den som tidigare grovt har misskött sitt bilägande ska kunna förhindras att äga en bil. Misskötsel av bilägande skulle kunna innefatta att personer överger ett fordon eller underlåter att betala skatt, skyltavgifter, registreringsavgifter, trafikavgift, parkeringsböter etc.

Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)