Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2638

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Utgiftsområdets tre delområden är tätt sammanflätade, där de areella näringarna utgör grunden för de båda andra. Om de areella näringarna har god lönsamhet är det så mycket mer som är möjligt. Det gäller inte minst en levande landsbygd, men även vad som är möjligt vad gäller naturhänsyn och livsmedelskvalitet.

Källa: Årsredovisning för staten. År 2019 baseras på interimsregeringens budget.

Utgifterna har vuxit under perioden 2015–2018. Utgifterna domineras av posterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)