Förenkla regler för resegaranti

Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för resegarantin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Syftet med resegarantin är att den ska täcka ekonomiska förluster som arrangörens resenärer kan komma att göra om ett arrangemang måste ställas in eller avbrytas i förtid. I den nuvarande lagstiftningen är det möjligt för arrangörer att undantas från skyldig­heten att ställa garanti om arrangörens resenärer alltid betalar i efterskott.

I praktiken är lagstiftningen inte tillfredsställande; det är svårt för arrangörer att nyttja undantaget trots att de uppfyller kriterierna. Det underminerar de företag som tvingas ställa stora summor till förfogande för att uppfylla villkoren i resegarantin, trots att de endast har kunder som betalar i efterskott. I längden drabbar det särskilt små och lokala näringsidkare inom turistbranschen.

Förenklade och tydligare regler för resegarantin skulle gynna småskaligt företagande och bidra till större tillväxt, framför allt i landsbygdsområden. Resegarantin bör om möjligt ses över i syfte att tydliggöra lagstiftningen och skapa ett rättvisare regelverk för arrangörer vars resenärer betalar i efterskott.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)